REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523 /99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ
Nimi: Ilopiha
Postiosoite: Lehtikuusentie 11, 40800 Vaajakoski
Puhelin: +358 50 3477196
Sähköposti: tupu@ilopiha.fi

2. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ
Tupu Kyllönen; tupu@ilopiha.fi

3. REKISTERIN NIMI
Ilopihan asiakasrekisteri. Rekisteri on tallennettu tallennettu turvalliselle palvelimelle ja se on suojattu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin. Manuaalinen aineisto siirretään viipymättä sähköiseen muotoon ja tuhotaan.

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Rekisterin tarkoituksena on Ilopihan asiakassuhteiden hoitaminen sekä markkinointi.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisterissä voidaan käsitellä tarpeen mukaan seuraavia tietoja: etu- ja sukunimet, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoite, suoramarkkinointiluvat ja -kiellot, tieto asiakkaaseen kohdistetuista eduista, tieto muusta asiakassuhteen hoitamiseen liittyvästä yhteydenpidosta, ostohistoria.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Tietoja saadaan asiakkaan tekemistä tilauksista, tarjouspyynnöistä sekä asiakassuhteen aikana asiakkaan tekemistä ilmoituksista.

7. HENKILÖTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Ilopiha ei luovuta rekisteriin kerättyjä tietoja kolmansille osapuolille.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Ilopiha ei siittä rekisterin tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.